Ο Γιώργος Σάρλης είναι Πολιτιστικός Διαχειριστής ΜSc, Διεθνολόγος Μ.Α. και σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Από το 2018 είναι συνιδρυτής της MOSAIC // CULTURE & CREATIVITY, μιας Κοινωνικής Επιχείρησης που ενθαρρύνει την πολιτιστική και κοινωνική καινοτομία, υποστηρίζοντας και καθοδηγώντας νέες δημιουργικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και start-up στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό κλάδο.

Από το 2007 έως το 2015 υπήρξε μέλος του Team Europe Network, μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντονίζονται από τη ΓΔ Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις Εθνικές Αντιπροσωπείες.

Έχει πολυετή εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Για σχεδόν μια δεκαετία, εργάστηκε ως συντονιστής έργων στην Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ Α.Ε. (2004 – 2010) και στη συνέχεια διετέλεσε Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Πατρέων για θέματα Ανάπτυξης (2011-2013).

Είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού στο “Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ” για θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν επίσης Εξωτερικός Εισηγητής στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου, (τώρα ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) για μαθήματα που αφορούν τις πολιτικές και τους θεσμούς της ΕΕ.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου και μετεκπαιδεύτηκε στο αντικείμενο της “Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αναπτυσσόμενες Χωρες”. Επίσης, έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Member of: