Εκεί που οι πόλεις έχουν το ρόλο που τους ταιριάζει.

Εκεί που οι πόλεις έχουν το ρόλο που τους ταιριάζει.

Οι πόλεις της Rennes και του Saint-Malo (Γαλλία) έχουν ήδη προχωρήσει σε σύμπραξη για τη βελτίωση της στρατηγικής τους σχετικά με την τουριστική τους προβολή (co-branding) αλλά και για την δημιουργία ενός κοινού Πάρκου Τεχνολογίας και Επιστημών. Δύο άλλες πόλεις…

Προς ένα Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης

Προς ένα Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πρόκειται να δημιουργήσει ένα Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης (Urban Development Network – UDN). Σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων, η δικτύωση και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των τοπικών και…

Access City Award 2015

Access City Award 2015

Το ετήσιο βραβείο Access City Award αναγνωρίζει και τιμά τις πόλεις για τις προσπάθειές τους να διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων σε δημόσιους χώρους, όπως οι εγκαταστάσεις στέγασης, οι χώροι παιχνιδιού, οι δημόσιες συγκοινωνίες ή…