Το πρόγραμμα URBACT ΙΙΙ… προ των πυλών

Το πρόγραμμα URBACT ΙΙΙ… προ των πυλών

Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους, πόλεις (κατά κύριο λόγο) συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους που απαιτούνται για να εντοπίσουν, να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν μια ευρωπαϊκή καλή πρακτική, και το πρόβλημα επιδεινώνεται περισσότερο στην σημερινή περίοδο λιτότητας. Το Πρόγραμμα URBACT…