Προς ένα Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης

urbact43432Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πρόκειται να δημιουργήσει ένα Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης (Urban Development Network – UDN). Σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων, η δικτύωση και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρώπης. Οι δραστηριότητες αυτές θα να είναι συμπληρωματικές εκείνων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων διαπεριφερειακής συνεργασίας για την εν λόγω περίοδο.

Κατα την διάρκεια των OPEN DAYS 2014 στις Βρυξέλλες (6 – 9 Οκτωβρίου), θα διοργανωθεί ένα Συνέδριο αφιερωμένο στην δημιουργία του Δικτύου και στο οποίο θα υπάρξουν μια σειρά από εργαστήρια (Workshops) σχετικά με την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις. Ωστόσο, μιας και ο προγραμματισμός για την περίοδο 2014-2020 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, το Συνέδριο θα είναι ανοιχτό σε ένα πολύ ευρύ κοινό.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα επικεντρωθεί στις εξής θεματικές:

• Ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και πως αυτή μπορεί να στηριχθεί χρησιμοποιηόντας τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και κονδύλια.
• Ολοκληρωμένη Εδαφική Ανάπτυξη και bottom-up προσεγγίσεις (CLLD)
• Το νέο πρόγραμμα URBACT ΙΙΙ

Το συνέδριο θα φέρει σε επαφή εκπροσώπους από ευρωπαϊκές πόλεις, ενώσεις και δίκτυα πόλεων, αιρετούς από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, καθώς και πανεπιστημιακούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόσκληση για εγγραφές, θα υπάρξει μετά τις 14 Αυγούστου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυθείτε στην Γραμματεία του Συνεδρίου: udn@iservice-europa.eu